In offset là gì và kỹ thuật in offset

In offset là gì và kỹ thuật in offset

Công nghệ In offset  và kỹ thuật in offset In offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm cao su (còn gọi là các tấm offset) trước rồi mới ép từ miếng cao su này lên giấy. Khi sử dụng với in thạch […]

In offset là gì và kỹ thuật in offset Xem thêm »